EtkiVR

Endüstride Tehlikeli Kimyasalların Yönetimine Yönelik Sanal Gerçeklik Platform

Projenin amacı: İnsanoğlu, teknolojinin gelişmesi ile ihtiyaçlarını gidermek ve refah seviyesini artırmak amacıyla sanayileşmesini hızlandırmıştır. Bu durum üretimin artması ve maliyetlerin düşmesinin yanı sıra, endüstriyel riskler ve teknolojik afetleri beraberinde getirmiştir.

Endüstriyel risklerin artması ile tehlikeli kimyasallar sebepli proses kazaları yaşanmaya başlamıştır. Yapılan araştırmalara göre bu kazaların büyük çoğunluğunun insan faktörlü gerçekleştiği bilinmektedir. Proses güvenliği, yaşanacak olan kazaların önlenerek can, ticari ve çevresel kayıpların önüne geçilmesini amaçlamaktadır.

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konularında dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik gelişmeler, bu uygulamalar ile ilgili sektördeki insan kaynaklarının kimyasal kaza öncesinde ve sürecinde yapılması gerekenleri deneyim edebilmelerine olanak sağlayacaktır.

EtkiVR Web Sitesi