ProSCon Hakkında

ProSCon A.Ş. proses güvenliği alanında güvenlik yönetimi, risk yönetimi, proses güvenliği eğitimleri, üçüncü taraf denetimleri, proje ve yatırım danışmanlığı hizmetlerini mühendislik tabanında bir bakış açısı ile uygulamaktadır. ProSCon A.Ş. proses güvenliği konusunda kuruluşların taleplerine uygun belirlenecek eğitimler ile sürece tüm çalışanların katılmasını sağlayarak güvenlik kültürü oluşturmayı hedeflemektedir.​
ProSCon A.Ş. uzmanları farklı endüstrilerde:

 • Farklı endüstrilerde proses güvenliği çalışmaları,
 • Tehlike Belirleme Çalışmaları,
 • Bakım Uygulamaları Optimizasyonu,
 • Güvenilirlik Merkezli Bakım Çalışmaları,
 • Risk Temelli Kontrol Teknolojisi Çalışmaları,
 • Sayısal Risk Değerlendirme Çalışmaları,
 • Koruma Katmanları Analizi (LOPA),
 • Değişim Yönetimi,
 • Tehlikeli kimyasal depolarında iyi uygulama örnekleri ve
 • Modelleme çalışmaları yapmıştır.

ProSCon A.Ş. proses güvenliği çalışmaları kapsamında verdiği tüm hizmetleri kapsamlı bir proje yönetimi önceliğiyle tamamlamayı hedeflemektedir. Proje planını etkileyen üç ana unsur zaman, bütçe ve kalitedir. Bu unsurlardan her hangi birinin planlananın dışına çıkması projenin seyrini olumsuz etkileyecektir.

ProSCon A.Ş. yürüttüğü projelerde etkin proje yönetimi uygulamakta ve planlanan projeden sapmalara izin vermeyerek işletmenizin zamanını ve bütçesini koruyarak projenin kalitesinden ödün vermemektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ:

ProSCon Yönetim Sistemi; yürürlükteki yasal dayanaklar ve müşteri sözleşme şartlarına uyarak; endüstriyel faaliyetler doğrultusunda meydana gelen endüstriyel risklerin önlenmesine yönelik proses güvenliği alanında eğitim, danışmanlık hizmetlerinde kaliteden ödün vermeden işlemlerimizi gerçekleştirmek amacıyla çalışmaktadır.

ProSCon Yönetimi bu amacı gerçekleştirmek üzere,

 • Kalite konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve giderilmesini,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasına,
 • Hizmetlerimizde; kaynak kullanımının optimum seviyede tutulması,
 • Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, taahhüt etmektedir.

DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ

ProSCon;

 • Yürüttüğü projelerde müşteri memnuniyeti odaklı, taleplere ve ihtiyaçlara en kısa zamanda ve doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayış ile çalışmayı
 • Marka değerinin doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik ile anılması için endüstride tüm enerji ve etik bilinci ile çalışmayı
 • Zamanı etkin ve verimli kullanarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Üretirken, topluma karşı sorumlu, ahlaki ve milli değerlere saygılı olmayı,
 • Değişime ve sürekli iyileşmeye her zaman hazır ve açık olmayı,
 • Yurtiçi ve yurtdışında yürütmekte olduğu tüm projelerini ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yürütmeyi, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru bilgileri zamanında sunmayı
 • Uzmanlarına dürüst ve adil yaklaşmayı, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Uzmanların bireysel ve sosyal gelişimini önde tutarak firma kültürünü birlikte yükseltmeyi,
 • Yürütmekte olduğu çalışmaların sosyal çıktılarını da göz önünde bulundurmayı benimsemiştir.

Dürüstlük

 • ProSCon A.Ş. marka değerinin doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik ile anılması için endüstride tüm enerjisi ve esnetilemez etik bilinci ile çalışmaktadır.

Bilgi Güvenliği

 • ProSCon A.Ş. yürütmekte olduğu mühendislik projelerinin doğası gereği içerdiği gizliliğin ve hassasiyetin farkındadır. Bu nedenle projenin gizli ve gizli olmayan bilgileri hiçbir sebep ile ve hiçbir koşul altında üçüncü şahısların erişimine sunulamaz. Yürütülen tüm proje dokümanları online proje yönetim sistemimiz ile yalnızca yetkilendirilmiş personelimizin erişimine sunulmaktadır.

Rekabet Yönetimi ve Fiyat Politikası

 • ProSCon A.Ş. rakipler arasında fiyatları sabitleme ya da kontrol etme amaçlı anlaşmalardan kaçınmaktadır.
 • ProSCon A.Ş. etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınmaktadır.
 • ProSCon A.Ş. fiyatlandırma yapacağı projeler için ön çalışma yaparak proje planlama tabloları oluşturmakta ve takvime uygun fiyatlandırmayı gerçekleştirmektedir.

Yasal Sorumluluklarımız

 • ProSCon A.Ş. yurtiçi ve yurtdışında yürütmekte olduğu tüm projeleri ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru bilgileri zamanında sunar.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

 • ProSCon A.Ş. uzmanları yürüttükleri projelerde müşteri memnuniyeti odaklı, taleplere ve ihtiyaçlara en kısa zamanda ve doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayış ile çalışır. Hizmetlerimizin çıktılarını zamanında ve söz verilen koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşır.
 • ProSCon A.Ş. tüm projelerinde temel mühendislik etiği doğrultusunda fayda-maliyet esaslı iş yapar.

Uzmanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

 • ProSCon A.Ş. uzmanlarına dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder. Uzmanların bireysel ve sosyal gelişimini önde tutarak firma kültürünü birlikte yükseltmeyi hedeflemektedir.
 • ProSCon A.Ş. uzmanlarının teknolojik gelişime ayak uydurabilmeleri için sürekli gelişimini destekler.

Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

 • ProSCon A.Ş. müşterilerine gösterdiği hassasiyeti iş ortaklarına karşı da göstermektedir. İş ortaklarımıza karşı yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirir ve ortakların gizli bilgilerini özenle korur.

Sosyal Sorumluluklarımız

 • ProSCon A.Ş. yürütmekte olduğu çalışmaların sosyal çıktılarını da göz önünde bulundurarak çalışır.
 • ProSCon A.Ş. kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde meslek alanının ve endüstrinin gelişimi için çalışmaktadır.
 • ProSCon A.Ş. uzmanlarını sosyal sorumluluk bilinci ile yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler.
man

 ProSCon Mühendislik'te Kariyer

ProSCon Mühendislik, endüstride mühendislik tabanında proses güvenliği ve güvenlik kültürü bilincini artırmaya yönelik kurulmuştur. Bizler ile birlikte projelerimizde yer almak isteyen, sürekli gelişime açık, sosyal sorumluluk bilinci yüksek kişiler ile çalışmak ve bizler ile çalışan uzmanlarımıza teknolojik gelişime ayak uydurabilmeleri için sürekli gelişimini destekleyecek bir model ortaya koymak istemekteyiz.İnsan kaynakları sürecinde ProSCon A.Ş.‘nin amacı uzmanlarımızın tümüne eşit fırsatlar yaratarak birlikte büyümeyi sağlamak ile performans ve yetkinliğe bağlı ücretlendirme yapmaktır.
ProSCon uzmanlarına katılmak için bize özgeçmişinizi gönderebilirsiniz. Özgeçmişinizi göndermeden önce mutlaka Etik Kurallarımız bölümünü inceleyiniz.

 

İLETİŞİM


Üzerimize Düşeni Yapmaya Hazırız.

_
info@proscon.com.tr
_

Bahçelievler Mahallesi, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi 320 Sk. 3/B Teknoplaza Binası C Blok No:114 Gölbaşı/Ankara

_
Telefon: (0 312) 485 70 01
Fax: (0 312) 210 14 79