RCM Eğitimi


Eğitimin Hedefi

Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM) eğitiminde amacımız katılımcılar ile bakım uygulamalarının optimizasyonunu tartışarak güvenilirlik temelli bir sistemin yaratacağı faydaları aktarabilmektir. Hem proses güvenliği ve iş güvenliği kapsamlarında iiyleştirme sağlarken hem de maliyet odaklı bir sistem kurmanın mümkün olacağı RCM eğitiminde uygulamalar ile zengin bir içerik oluşturulmuştur.

Kimler Katılmalı

Bakım Onarım Mühendisleri
Bakım Onarım Yöneticileri
Güvenilirlik Mühendisleri
Proses Güvenliği Mühendisleri

Eğitim Süresi

2 Gün

Eğitimin İçeriği

  • Güvenilirlik Merkezli Bakıma (GMB – RCM) Giriş
  • Tanımlar ve Kavramlar
  • Temel GMB (RCM) Analizi Prosedürü
  • Kritik Ekipman Belirleme (Proses güvenliği ve/veya Operasyonel kritiklik değerlendirilmesi yapılabilir)
  • Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)
  • Arıza Doğası ve Yönetimi
  • Maliyet Hesaplama ve Bakım Görevlerini Sınıflandırma
  • Analizin Sağladığı Diğer Fırsatlar