Operatör-Formen Proses Güvenliği Farkındalık Eğitimi


Eğitimin Hedefi

Mavi Yaka Proses Güvenliği eğitiminin hedefi tehlikeli kimyasalların bulunduğu tesislerde çalışan personelin tehlike farkındalığının artırılmasıdır. Bu sayede meydana gelebilecek bir kazanın önlenmesi veya etkilerinin azaltılması açısından kültürel bir gelişim sağlanması hedeflenmektedir.

Kimler Katılmalı

Tehlikeli kimyasalların bulunduğu tesislerde çalışan personel

Eğitim Süresi

1 Gün

Eğitimin İçeriği

  • Yaşananlardan edinilen dersler
  • Proses güvenliği nedir?
  • Proses güvenliği yönetimi
  • Operasyonlar ve proses güvenliği
  • Basınç hususları
  • Sıcaklık hususları
  • Seviye hususları
  • Akış hususları
  • Reaksiyon hususları
  • Depolama hususları