Proses Tehlike Analizleri

Proses Tehlike Analizleri eğitimleri ile; Tehlike ve İşletilebilirlik (HAZOP) Çalışması, Koruma Katmanları Analizi ve Fonksiyonel Güvenlik kapsamında SIL İhtiyacının Belirlenmesi ile SIL Verifikasyon süreçlerinde görev alacak profesyonellerin teorik ve pratik yöntemler hakkında bilgi alması amaçlanmaktadır.

Neden

firmalar bu eğitimleri almalı?

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings and more.

Kimler

bu eğitimlere katılmalı?

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings and more.

Neden firmalar bu eğitimleri almalı?


Kritik rollerde görev alan profesyonellerin yetkinliğinin artırılması

Yönetmelik ve mevzuat kapsamında yetkinlik gereksinimlerinin tamamlanması

Uluslararası alanda gereksinim haline gelen kritik konularda teorik ve uygulamalı eğitim fırsatı

Doğru uzmanlık için doğru eğitim kurgusu ile eğitim maliyetlerinin optimize edilmesi