Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği (KKDİK) Nedir?

Sektörde Türk REACH olarak da bilinen Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik – kısaca KKDİK Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde yayımlandı.

Türk REACH olarak da bilinen KKDİK her ne kadar AB REACH yönetmeliğinin bir kopyası olsa da Türkiye’de bir takım farklılıkları barındırmaktadır.

KKDİK Yönetmeliğinin amacı insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Türk Reach, KKDİK ‘te kayıt yükümlülüğü olarak, maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda Türkiye’de imal edilen veya Türkiye’ye ithal kimyasalların kaydının kapsam içerisinde olduğunu belirtmektedir. Öte yandan AB REACH Yönetmeliğine göre muaf olan maddeler KKDİK’ten de muaftır.

KKDİK ile ilgili önemli notlar:

Kimyasal maddelerin ön kayıt süreci 23.12.2017 tarihinde başlamış, 31.12.2020 tarihinde sona ermiştir.

Kayıt süreci 01.01.2021 tarihinde başlamış olup, 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.

Monomerlerin AB REACH Yönetmeliğindeki tanımına ve şartlarına göre kayıt ettirilmesi gerekir. Polimerler ise kayıttan muaftır.

Türkiye’de kendi halinde, karışım ya da eşya içindeki, kayıtlı olmayan yıllık 1 ton ve üzerinde maddeler 31.12.2023 tarihinden sonra imal ve/veya ithal edilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek. 01.01.2024 tarihi itibarı ile piyasaya arz edilmeden önce, yıllık 1 tondan fazla imal veya ithal edilmek istenen maddeler için önce kayıt süreci tamamlanma zorunluluğu olacaktır.

kkdik kimyasal

ProSCon olarak KKDİK kapsamında hizmetlerimiz


İşletmedeki kimyasalların envanter çalışmasının yapılması ve kayıt kapsamında olan maddelerin tespiti
Maddelerin tespitinin ardından Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS)  üzerinden kayıtlarının yapılması
Madde Bilgisi Değişim Forumlarının (MBDF) izlenmesi ve raporlanması

KKDİK Yönetmeliğinde Geçen Bazı Terimler


İmalatçı: Maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

İthalatçı: İthalattan sorumlu, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

Alt kullanıcı: İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi

Dağıtıcı: Perakendeci de dâhil olmak üzere, bir maddeyi kendi halinde veya karışım içinde, üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi

Tedarikçi: Kendi halinde veya bir karışım içinde bir maddeyi veya bir karışımı piyasaya arz eden imalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı veya dağıtıcı

Tedarik zincirindeki aktörler: Tedarik zincirindeki tüm imalatçılar ve/veya ithalatçılar ve/veya alt kullanıcılar

Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dâhil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşikler

Karışım: İki ya da daha fazla maddeden oluşan bir karışım veya çözelti.

Eşya: Kimyasal yapısından çok, işlevini belirlemek üzere üretim sırasında özel bir şekil, yüzey ve tasarım verilen nesne

Ara madde: Bir başka maddeye dönüştürülmeye yönelik imal edilen ve tüketilen veya kimyasal proseste kullanılan madde

Maruz kalma senaryosu: İnsanın ve çevrenin maddeye maruz kalmasını kontrol altına almak için, maddenin tek bir belirli süreci ya da kullanımını veya birkaç süreci ya da kullanımını kapsayabilen imalatçı veya ithalatçının maddenin imal edilişini ya da yaşam-döngüsü boyunca kullanımını tanımlayan ve maruz kalma kontrollerini ya da alt kullanıcılara maruz kalma kontrolleri konusunda tavsiyelerini açıklayan, işletim koşulları ve risk yönetimi önlemleri dâhil, koşullar bütünü

gGBF – Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu: Maruziyet senaryoları eklenmiş bir güvenlik bilgi formu, genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu (gGBF) ‘dur.

Yıllık miktar: Ardışık üç takvim yılında imal veya ithal edilen maddelerin ardışık olarak birbirini takip eden önceki üç takvim yılındaki imalat ya da ithalat miktarlarının ortalamasını, ardışık üç takvim yılında imal veya ithal edilmeyen maddeler için ise en yüksek miktarı içeren takvim yılının imalat veya ithalat miktarlar

KKDİK ile İlgili Yönetmelikler


İşletmenizde bulunan kimyasalların yasal düzenlemeler çerçevesinde bakanlık sistemine kayıtlarını yapıyoruz. 2024 yılı itibarı ile de KKDİK yönetmeliği kapsamında gerekli çalışmaları yürüteceğiz.