Proses Endüstrisinde Fonksiyonel Güvenlik

Fonksiyonel Güvenlik (FS), hatalı ve kesintiye uğramış işlevsellikten kaynaklanan tehlikelere karşı sistemi koruma anlamına gelmektedir. Uluslararası alanda farklı endüstrilerde gereksinim, tasarım, operasyon, modifikasyonlar ve devreden çıkartman aşamalarında sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla ...

Okumaya Devam Et

Proses Endüstrisinde Kimyasal Sebepli Yangin ve Patlamalara Yönelik Sektörel Analiz: 64 Farkli Kuruluş İncelemesi

ATEX çalışmaları endüstri kuruluşlarında alevlenir sıvıların buharları, yanıcı gazlar ve yanabilen tozların sebep olduğu patlamaları önlemek ve etkilerini sınırlandırmak için yapılmaktadır. Bu çalışmada ilaç, gıda, kimya, enerji, çimento, döküm ve petrol ve gaz endüstrilerinde 64 farklı kuruluşta yapılan...

Okumaya Devam Et

Güvenilirlik Merkezli Bakım Programı Oluşturulmasında Kritiklik Analizleri

Sanayi kuruluşları rekabet koşullarında kendilerine yer bulabilmek için kaynaklarını doğru kullanmak ve verimliliği artırmak amacıyla birçok proje yürütmektedir. Bakım operasyonlarında gerçekleştirilmek istenen iyileştirmeler de bu projeler içerisinde kendilerine oldukça geniş yer bulmaktadır. Kuruluşlarda uygulanan bakım programlarının etkinliği verimlilik ve...

Okumaya Devam Et

Varlık Bütünlüğü ve Güvenilirlik


Yaşanmış kazalardan edinilen derslerden de belirgin şekilde anlaşılacağı gibi büyük kazaların çok büyük bir bölümü varlık bütünlüğü ve güvenilirlik eksikliği kaynaklı yaşanmaktadır. Trevor Kletz’in kaleme aldığı “What Went Wrong?” kitabında; büyük yıkımlara sebep olan endüstriyel felaketlerin yaklaşık %50 sinin varlık bütünlüğü ve güvenilirlik eksikliklerinden kaynaklı olduğu...

Okumaya Devam Et

Ex-proof Ekipman Etiketi Nasıl Olmalı?


Alevlenir kimyasalları depolayan, üretimini yapan ve dolumunu yapan işletmeler depolama miktarlarından bağımsız olarak ATEX kapsamı içerisindedir. Bu noktada tesislerin “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlaması ya da hazırlatması gerekmektedir.

Okumaya Devam Et

Tehlikeli Bölgelerde Görsel Muayenenin Önemi


Ülkemizde birçok üretim tesisi farkında olarak ya da olmadan yanıcı kimyasallar ile çalışmakta ya da üretim faaliyetleri göstermektedir. Bu kimyasallar havada belirli bir konsantrasyona ulaştıktan sonra tutuşturucu bir kaynak varlığında patlayarak ciddi derecelerde can ve mal kaybına sebep olabilmektedir. Tutuşturucu kaynakların en belirgin olanlarından bir tanesi de tehlikeli...

Okumaya Devam Et

Yaşanmış Kazalar ile Endüstriyel Güvenliğin Gelişimi


Bazı endüstrilerde kan ile yazılmış kurallar vardır. Bunların başında havacılık ve proses endüstrisi gelir. Kan ile yazılmış kural, yaşanan bir acı tecrübe sonrasında dersler çıkararak gelecek üretimlerde veya sistemlerde zorunlu uygulanacak kuralları belirtir. Örneğin akaryakıt sektöründe bir terminalde meydana gelen benzin ürünün taşması ve bir felaket meydana getirmesi neticesinde...

Okumaya Devam Et

Güvenli Proses Tasarımında Temel Proses Kontrol ve Bağımsız Sistemlerin Önemi


Endüstriyel proses tasarımlarında araştırma ve geliştirme aşamasından tesisi devreye alma ve işletime kadar var olan bilginin artırılması amaçlanmaktadır. Proses yaşam döngüsünde bilginin varlığı ve yeterliliği Şekil.1 ‘de verilmiştir. Rutin operasyonda ihtiyaç duyulabilecek bilgi birikimi araştırma geliştirme, konsept tasarım ve detay mühendislikte ortaya konulmalıdır. Rutin...

Okumaya Devam Et

İnsan Faktörleri ve İnsan Hatası


Whittingham’a göre insan hatası “hem eylemin kendisi hem de sonuç için tanımlanmış tolerans sınırları dahilinde belirlenmiş bir sonuca ulaşmak için, tek başına veya planlı bir dizi eylemin bir parçası olarak amaçlı bir eylemin istenmeyen bir başarısızlığı” şeklinde tanımlanmaktadır.[1] Gün geçtikçe artan kimyasal tesisler sonucu kimya endüstrisinde yaşanan insan kök sebepli iş kazası sayısı da artmaktadır. Kimya endüstrisindeki kaza...

Okumaya Devam Et

Endüstriyel Tesislerin Zorlu Kış Şartları Altındaki Tehlikelere Hazır Hale Getirilmesi


Endüstriyel tesisler doğaları gereği bünyelerinde farklı tehlikeleri barındırmaktadırlar. Tehlike genel olarak insanlara, mülklere veya çevreye zarar verme potansiyeline sahip olan kimyasal ve fiziksel koşullar olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel tesislerde ise tehlikelerin ortaya çıkabileceği farklı kaynaklar bulunmaktadır. Genel olarak tesislerde bulunan kimyasallar, operasyonel hatalar, ekipman kaynaklı...

Okumaya Devam Et

Distilasyon Kolonlarında Güvenli Tasarım ve Kontrol


Distilasyon, sıvı ya da buhar karışımından oluşan iki veya daha fazla maddenin istenilen saflıkta bileşenlerine ayrıldığı işleme denilmektedir. Distilasyon işlemi temel olarak kaynama noktası daha düşük olan maddelerin bileşenlerinin buhar fazında daha fazla miktarda olacağı, kaynama noktası daha yüksek olan bileşenlerin ise sıvı fazda daha fazla miktarda olacağı temeline dayanmaktadır. Distilasyon işlemi...

Okumaya Devam Et

Proses Tehlike Analizlerindeki Belirsizliklerin Bulanık Mantık İle Kantitatifleştirilmesi

Proses Tehlike Analizlerindeki Belirsizliklerin Bulanık Mantık İle Kantitatifleştirilmesi


Tehlikeli kimyasalların kullanıldığı, depolandığı ve üretimlerinin gerçekleştiği endüstriyel tesisler proses güvenliği kazalarının meydana gelmesinde etkili ve içerisinde belirsizlikler bulunan farklı faktörler barındırmaktadır. Tüm bu faktörleri değerlendirebilecek bir tehlike analiz metodunun tasarlanması ve modellenmesi bu belirsizlikler sebebi ile mümkün olmamaktadır...

Okumaya Devam Et

Yangın ve Gaz Sistemlerinin Güvenlik Bütünlük Seviyeleri ve Tesis Güvenilirlik Hedefine Etkileri


“Marsh and Mclennan Companies” tarafından yapılan araştırmaya göre 1974 – 2015 yılları arasında en büyük yıkıma neden olan 100 kazada yangın ve patlamaların verdiği zarar toplamda 25.5 Milyar Dolar’ın üzerindedir. Yangın ve patlamalara sebebiyet verecek büyük endüstriyel kazalarda gaztespit etme , yangın önleme ve yangından...

Okumaya Devam Et

Proses Tehlike Analizlerinde Zaman Tahmini ve Değerlendirme Ekibinin Proje Bütçesine Etkisi


Proses tehlike analizleri kuruluşlarda Ar-Ge, tasarım, gözden geçirme, devreye alma ve devreden çıkartma gibi birçok aşamada uygulanmaktadır. Kullanılan analiz aracı projenin tehlike ve işletilebilirlik konularında olgunlaşmasına yardımcı olmaktadır. Kullanılacak aracın doğru seçimi çalışmadan beklentinin...

Okumaya Devam Et

Toz Patlamaları


Ülkemizde ve dünyada ağaç endüstrisinden metal endüstrisine kadar geniş bir yelpazede toz malzemeler elleçlenmekte ya da proses şartları gereği oluşmaktadır. İşletme içerisinde kullanılan ya da açığa çıkan toz malzeme eğer gerekli önlem alınmaz ise şiddetli bir patlamaya neden olarak çalışanların hayatına ve maddi kayıplara mal olabilmektedir. Yanıcı tozlar genel olarak, 420 µm ya da daha küçük...

Okumaya Devam Et

Statik Elektrik: Endüstrinin Gizli Tehlikesi


Elektrik kelimesi Antin Yunan kelimesi olan ve amber taşı (fosilleşmiş ağaç reçinesi) anlamı taşıyan elektron kelimesinden türemiştir. Amber aynı zamanda ışık saçan anlamında kullanılmaktadır. İlk elektriklenme olayı amber taşının hızlı bir biçimde törpülenmesi esnasında gözlemlenmiştir. Işık saçan ve küçük kıvılcımlar ile birlikte güçlü elektriklenme ilk defa Von Guericke tarafından yaklaşık 300 yıl önce...

Okumaya Devam Et

Endüstriyel Tesislerde Alevlenebilir / Patlayıcı Ortamların Kontrolü ve Kriz Yönetimi


Ülkemiz sanayisinde hemen her gün yaşanan yangın ve patlamalarda çok sayıda can ve mal kaybı olmaktadır. Ülkemiz kimya sanayisinin %27’sini barındıran Kocaeli’nde 2016 yılı itfaiye istatistikleri incelendiğinde toplamda 790 adet yangın vakasına müdahale gerçekleştirilmiştir. Bu yangınlardan 140 tanesi endüstriyel kuruluşlarda...

Okumaya Devam Et