Operatör-Formen ATEX Farkındalık Eğitimi


Eğitimin Hedefi

Patlayıcı atmosfer oluşturabilecek alevlenebilir kimyasalların belirlenmesi, tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması ve minimum gerekliliklerin belirlenmesi, patlayıcı atmosferin fiziksel ve kimyasal davranışlarının belirlenmesi, ateşleme kaynakları, patlayıcı atmosfer oluşumuna, patlamaya karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi, tehlikeli bölgelerde güvenli çalışma, ekipmanların koruma türleri ve etiketlendirilmesi konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı

Alevlenebilir kimyasalların kullanıldığı, üretildiği ve depolandığı alanlarda çalışan personeller katılmalıdır.

Eğitim Süresi

1 Gün

Eğitimin İçeriği

  • Yasal Mevzuat
  • İlgili Standartlar
  • Yanma ve Patlama Dinamikleri
  • Tehlikeli Bölge Türleri
  • Tehlikeli Bölgelerde Dikkat Edilecek Hususlar
  • Ateşleme Kaynakları
  • Alınacak Önlemler
  • Elektriksel Ekipman Koruma Türleri
  • Ex-proof Ekipman Etiket Okuma