Güvenlik Raporu ve BKÖP Belgesi

 • Yönetmelik gereği üst seviyeli bir kuruluşun güvenlik raporunun olmaması, incelenmek üzere gönderilmemesi veya yetersiz bulunması durumlarında kuruluşun tamamında iş durdurulur.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 2019 & BEKRA 2019 

İndirmek İçin Tıklayınız …

Güvenlik Raporu Temel Esasları Nelerdir?

 • Kuruluşların proseslerinde tehlike yaratan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Kuruluşların proseslerinde senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansının hesaplanması,
 • Kuruluşun bulunduğu bölgenin meteorolojik, jeolojik ve hidrografik incelemeleri ile büyük endüstriyel kazalara sebep olma, sonucunda etkileri artırma ve müdahaleleri kısıtlamalarının incelenmesi,
 • Kuruluşun depoladığı hammadde/yarı mamül/mamüllerin yarattığı riskler ve bu risklerin kontrolü,
 • Kuruluşun Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) esasları ve GYS unsurlarının proses güvenliğini ne şekilde sağlayacağı.
BKÖP Güvenlik Raporu
BKSD - Büyük Kazan Senaryo Dökümanı

BKÖP Yönetmeliği Hangi Unsurları Kapsıyor?

 • Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı etkileşimleri
 • Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi
 • Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğuProses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması
 • Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı etkileşimleri
 • Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu
 • Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi
 • Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri
 • Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi
 • Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları
 • İnsan hataları ve güvenilirlik analizi
BKÖP Güvenlik Raporu
BKSD - Büyük Kazan Senaryo Dökümanı

Proses Güvenliği Çalışmalarının Etkinliği Neden Önemlidir?

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” (BKÖP) Madde 9 gereği alt ve üst seviyeli kuruluşların kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansını 1×10-4/yıl seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek zorundadır.

Proje boyunca yeterli saha çalışmasının yapılmaması ve yetersiz danışman tecrübesi tehlike yaratan proses risklerin değerlendirilememesine ve dolayısıyla kaza frekanslarının hatalı hesaplanmasına yol açmaktadır. Yetersiz Güvenlik Raporu çalışmalarının maliyeti kuruluşlara görünenden çok daha fazla olacaktır. Yetersiz Güvenlik Raporu çalışmalarının iki olası sonucu vardır.

 • Kaza frekanslarının olması gerekenden yüksek hesaplanması sonucunda kuruluşun gereksiz yere yatırım yapması,
 • Kaza frekanslarının olması gerekenden düşük hesaplanması sonucunda denetimler esnasında durumun tespit edilmesi ve kuruluşun tamamında işin durdurulması.

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” ( BKÖP Taslağı) hakkında bilgi almak için “buraya” tıklayınız.