HAZOP Takım Üyesi Eğitimi


Eğitimin Hedefi

HAZOP Takım Üyesi Eğitimi ile katılımcıların; HAZOP Çalışması sistematiğini, çalışma esnasında takım üyelerinin rol ve sorumluluklarını, neden HAZOP çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu, HAZOP çalışması çıktılarının kuruluş güvenilirlik hedeflerine etkilerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı

Kuruluşlarda HAZOP Çalışmalarına katılım sağlayacak profesyonellerin katılması önerilir.

Eğitim Süresi

3 Gün

Eğitimin İçeriği

 • HAZOP Çalışmasının amacı
 • HAZOP Çalışması öncesinde ihtiyaç duyulacak dokümanların hazırlanmasının önemi
 • HAZOP Takımının oluşturulması
 • HAZOP Çalışmasında roller ve sorumluluklar
 • IEC 61882 Standardına göre HAZOP sistematiği
 • HAZOP Çalışmasında senaryoların oluşturulması
 • Proses Güvenliğinde insan faktörleri
 • Proses Güvenliğinde ekipman arızalarının önemi
 • HAZOP Çalışması ile saıysal risk değerlendirme metotlarının ilişkisi
 • HAZOP Çalışmasının yeterli olmadığı durumlar
 • HAZOP Vaka Çalışması