Tehlikeli Maddelere Müdahale – Hazardous Material Response (HAZMAT)

  • Alt Seviyeli veya üst seviyeli kuruluşlardan hangileri BKSD hazırlayacak?
  • Tek kök neden ve sonuç çifti kullanılarak oluşturulacak senaryolarda olası yayılım, yangın ve patlama olaylarından her biri dikkate alınacak mı?

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 2019 & BEKRA 2019 

İndirmek İçin Tıklayınız …

Tehlikeli Maddelere Müdahale (HAZMAT) Neden Önemli?

Kuruluşlarda gerçekleştirilen kimyasal üretim proseslerinde farklı tehlikeli kimyasal maddeler elleçlenmektedir. Operasyonlarda yaşanabilecek normal dışı durumlar tehlikeli maddelerin bulundukları ekipmanlardan sızmalara, döküntülere ve taşmalara neden olabilmektedir. Kuruluşlar bu tip istenmeyen durumların yaşanmaması için tasarım aşamasından itibaren iyi mühendislik uygulamaları ve standartlar çerçevesinde güvenli tasarımı esas alırlar. Doğru tasarım ile birlikte temel proses kontrol sistemleri (BPCS) ve güvenlik enstrümanlı sistem tasarımları (SIS) güvenli operasyonların yapılabilmesine olanak sağlar.

BKÖP Güvenlik Raporu
BKSD - Büyük Kazan Senaryo Dökümanı

Tehlikeli Maddelere Müdahale Kartı Nasıl Hazırlanmalı?

İstenmeyen durumlar gerçekleştiğinde kimyasallara Güvenlik Bilgi Formlarına uygun şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” “Ek-7 Tehlikeli Maddelere Müdahale Kartı” nın BEKRA kuruluşları tarafından hazırlanmasını zorunlu tutmuştur.

BEKRA Ek-7 Tehlikeli Maddelere Müdahale Kartı için;

  1. Güvenlik Bilgi Formları esas alınarak acil servis hizmetleri için tavsiye niteliğinde hazırlanmalı
  2. Hazırlanan kartta yer alan bilgiler asgari düzeyde olup müdahaleye yönelik kararlar acil servis hizmetleri tarafından verilmeli
  3. Hazırlanan karta herhangi bir ek belge konulmamalı
  4. Fiziksel, sağlığa ilişkin ve çevresel zararlar sütununda madde ve karışımlar 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” kapsamında H kodları ile açıklanmalı
  5. Ek bilgi sütununda işletmeci tarafından acil servis hizmetlerinin yapacağı müdahaleye yönelik faydalı olacağı düşünülen ek bilgilere yer verilmeli

Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Neleri Kapsar?

BKSD ana hatlarıyla büyük kaza senaryolarının belirlenmesinde kuruluşların gerçekleştirdiği tüm çalışmaların sistematik olarak aktarılacağı bir dokümandır. Senaryoların belirlenme yöntemleri, ulusal ve/veya uluslararası kabul görmüş teknikler, kullanılan olasılık ve frekans değerlerinin seçim yöntemleri, yönetmelikte belirtilen hedef frekans değerine ulaşma yöntemi, aktif ve pasif bariyerlerin değerlendirilmesi, yatırımın planlanması, fonksiyonel güvenlik hesaplamaları, verifikasyon ve validasyon gibi tüm sürecin aktarılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca büyük endüstriyel kazalar, bköp vb. diğer proses güvenliği terimlerini incelemek için “ProSCon Proses Güvenliği Sözlüğü“nü inceleyebilirsiniz…