Proses Güvenliği Gap Analizi

Gap Analizi Nedir?

Proses Güvenliği Gap Analizi, işletmelerde Güvenlik Yönetim Sisteminin (GYS) veya bir başka ismiyle Proses Güvenliği Yönetimi (PSM)‘in kurulması öncesinde aşağıdakilerin tespiti için kullanılır:

 • Mevcut yönetim sisteminin Güvenlik Yönetim Sistemini besleyebileceği noktaların tespiti,
 • Güvenlik Yönetimi açısından eksik noktaların tespiti,
 • İşletme kültürü ile dokümantasyon arasındaki bağlantı,
 • Yetkinlik seviyesinin belirlediği sistemsel uyum,
 • Organizasyon hiyerarşisi içerisinde farklı kademelerin bağlılığı.

Genellikle bu isimle anılsa da Gap Analizi aslında fark analizi veya boşluk analizi olarak da anılır. Denetim türleri arasındadır ve bir yeni bir sistemin kurulması öncesinde mevcut durumdaki seviyeyi belirlemek için kullanılırlar.

Farklı bir bakış açısı ise Gap Analizini mevcut performansın istenilen veya potansiyel performans ile farkının belirlendiği çalışmalar olarak nitelendirmektedir.

Kurulacak sistemin kompleksliği, uyum zorluğu ve kişiler/departmanlar arası iletişim tarzına bağlı olarak önceden iyi tasarlanmış olmaları önemlidir. Genellikle bağımsız ve kuruluş dışı kişiler tarafından gerçekleştirilirler.

Proses Güvenliği Gap Analizleri genellikle denetimler ile aynı soru listeleri üzerinden gerçekleştirilir. Burada denetim soru listeleri uyulması gereken veya arzu edilen seviyedir ve işletmenin mevcut durumu ile arasındaki farklılıklar tespit edilir.

ProSCon Proses Güvenliği Gap Analizleri

ProSCon gerçekleştirdiği Gap analizleri ile işletmelerin uyum eksiklikleri tespit etmekte ve bu uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli yol haritasının oluşturulmasına destek vermektedir.

Analiz sonuçları ile aşağıdaki soruların cevapları bulunabilmektedir:

 • Mevzuata uyum oranımız ne?
 • Rakiplere göre proses güvenliği seviyemiz nedir?
 • Risklerimizi güvenli yönetebiliyor muyuz?
 • Yol haritamız nasıl olmalı?

ProSCon gerçekleştirdiği Proses Güvenliği Gap Analizlerinde aşağıdaki elementler düzeyinde analiz gerçekleştirmektedir:

 • Liderlik, Yönetim ve Çalışan Katılımı
 • Proses Güvenliği Bilgisi
 • Proses Tehlike Analizi
 • Değişim Yönetimi
 • İşletme Talimatları
 • Güvenli Çalışma Uygulamaları
 • Eğitim ve Güvenlik Kültürü
 • Mekanik Bütünlük
 • Start-up Öncesi Güvenlik Değerlendirmesi
 • Acil Durum Yönetimi
 • Olay Araştırma/Soruşturma
 • Alt Yüklenici Yönetimi
 • Yönetim Sistemi Değerlendirmeleri

Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi aşamasında her bir aksiyon için üç farklı kapsamda planlama yapılmaktadır:

 • Working on it: Üzerinde çalışılmaya başlanmış uygunsuzluklar
 • QuickFix: Mevcut sistemin dinamizmini bozmadan hızlı çözümler üretmeye yönelik aksiyonlar
 • Context Action: Kavramsal değişiklik gerektiren aksiyonlar
proses - Picture1 uai 258x202 - Proses Güvenliği Gap Analizi

Her bir uygunsuzluğun kapsamı proses güvenliği yol haritasının oluşturulması için önemlidir. Bazı elementler sistem içerisinde aksayarak çalışırken bazı elementlerde tamamen çalışmayan yapılar tespit edilebilir. Bu sayede hangi elementlerde ufak dokunuşlar ile işletme kültürüne ve alışkanlıklarına zarar vermeden uygunsuzluğun giderileceğine veya hangi elementlerde köklü değişiklikler ile çalışabilir ve işletme ile uyumlu hale getirileceğine karar verilir.

Tespit edilen uygunsuzlukların her biri için rapor içerisinde etkin ve uygulanabilir öneriler sunulmaktadır. Bu öneriler havuzu aynı zamanda oluşturulacak yol haritası için girdi niteliğindedir.

proses - Picture2 uai 258x73 - Proses Güvenliği Gap Analizi

Proses Güvenliği Gap Analizi ile belirlenen aksiyon planları tesisin kültürel değişim adaptasyon hızı ile birlikte değerlendirilerek proses güvenliği yönetimi (PSM) yol haritası oluşmaktadır.

İyi ve işletmeye özgü tasarlanmış sistemler işletme dinamikleri ve kültürü ile uyumlu olduğunda etkin uygulanabilmektedir.

proses - Picture3 uai 258x213 - Proses Güvenliği Gap Analizi