Büyük Kaza Senaryo Dokümanı (BKSD)

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 2019 & BEKRA 2019 

İndirmek İçin Tıklayınız …

Büyük Kaza Senaryo Dokümanı (BKSD) Nedir?

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Taslağına göre alt ve üst seviyeli kuruluşların işletmecisi tarafından büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla büyük kaza senaryo dokümanı hazırlanır veya hazırlatılır. Yönetmelikte Büyük Kaza Senaryo Dokümanı BKSD; Kuruluşta büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan doküman olarak tanımlanmıştır.

BKÖP Güvenlik Raporu
BKSD - Büyük Kazan Senaryo Dökümanı

Büyük Kaza Senaryo Dokümanı (BKSD) Nasıl Hazırlanmalı?

Büyük kaza senaryo dokümanı (BKSD), “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Taslağı( BKÖP ) nın 5 inci maddesinde yer alan tehlikeli madde tanımına uygun olarak tehlikeli maddelerin belirlenmesi ve sınıflandırılması işleminden sonra, ulusal veya uluslararası standartlar ile genel kabul görmüş bilimsel literatürde yer alan yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak, ilgili yönetmelik kapsamında çıkarılacak büyük kaza senaryo dokümanı ile ilgili tebliğde belirtilen kriterlere uygun olarak ve aşağıdaki adımlar izlenerek hazırlanır:

a) Tehlikeli ekipmanların belirlenmesi.
b) Belirlenen tehlikeli ekipmanlar üzerinden dahili tehlikelerin tanımlanması.
c) Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek kuruluş dışından kaynaklanabilecek harici tehlikelerin tanımlanması.
ç) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan büyük endüstriyel kaza frekansı değeri ile karşılaştırma yapmaya elverişli sonuçlar üretebilen yöntemler ile tehlikeli ekipmanlar üzerinden büyük kaza senaryolarının oluşturulması.

Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Neleri Kapsar?

BKSD ana hatlarıyla büyük kaza senaryolarının belirlenmesinde kuruluşların gerçekleştirdiği tüm çalışmaların sistematik olarak aktarılacağı bir dokümandır. Senaryoların belirlenme yöntemleri, ulusal ve/veya uluslararası kabul görmüş teknikler, kullanılan olasılık ve frekans değerlerinin seçim yöntemleri, yönetmelikte belirtilen hedef frekans değerine ulaşma yöntemi, aktif ve pasif bariyerlerin değerlendirilmesi, yatırımın planlanması, fonksiyonel güvenlik hesaplamaları, verifikasyon ve validasyon gibi tüm sürecin aktarılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca büyük endüstriyel kazalar, bköp vb. diğer proses güvenliği terimlerini incelemek için “ProSCon Proses Güvenliği Sözlüğü“nü inceleyebilirsiniz…

Anahtar Kelimeler: Büyük Kaza Senaryo Dokümanı , BKSD , Büyük Endüstriyel Kaza , BKÖP