"Koruma Katmanları Analizi-LOPA" ve SIL İhtiyacının Belirlenmesi Eğitimi


Eğitimin Hedefi

Eğitimde katılımcıların Koruma Katmanları Analizi - LOPA ile analiz edilecek senaryoların nasıl belirlenmesi gerektiği, senaryolarda koşullu değiştiriciler ve etkinleştirici durumların nasıl kullanılacağı, ekipman güvenilirlik verisi ve insan hata faktörleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı

Proses Güvenliği kapsamında SIL ihtiyacı belirleme çalışması yapması gereken profesyonellerin katılması önerilir.
HAZOP Takım üyesi eğitimine katılmış olmak eğitimin ön koşuludur.

Eğitim Süresi

2 Gün

Eğitimin İçeriği

 • Güvenilirlik kavramı ve Proses Güvenliğindeki yeri
 • IEC61508 ve IEC61511 standartlarına göre SIL ihtiyacının belirlenme yöntemleri nelerdir?
 • LOPA yaklaşımı nedir?
 • LOPA yaklaşımında senaryoların analiz edilebilmesi için nelere ihtiyaç duyulur?
 • LOPA ile analiz edilecek senaryolar nasıl belirlenir?
 • LOPA çalışmalarında bilinmesi gereken kavramlar
 • Bağımsız Koruma Katmanı nedir?
 • Senaryolarda hedef risk değeri nasıl seçilmelidir?
 • LOPA ile SIL İhtiyacının belirlenmesi
 • LOPA sonucunda elde edilen çıktılar nasıl yönetilmelidir?
 • Vaka çalışması