Mühendis-Yönetici ATEX Farkındalık Eğitimi


Eğitimin Hedefi

Patlayıcı atmosfer oluşturabilecek alevlenebilir kimyasalların belirlenmesi, salınm kaynaklarının belirlenmesi, tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması, bölge oluşumunu etkileyen parametreler, patlayıcı atmosferin fiziksel ve kimyasal davranışlarının belirlenmesi, tehlikeli bölge oluşumuna, patlamaya karşı alınacak mühendislik ve organizasyonel önlemler, ateşleme kaynakları, ekipman koruma türleri, Ex-proof ekipman seçimi, elektriksel ekipmanların kurulumu, muayenesi ve bakımı konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı

Alevlenebilir kimyasalların kullanıldığı, üretildiği ve depolandığı alanlarda çalışan beyaz yaka personel katılmalıdır.

Eğitim Süresi

2 Gün

Eğitimin İçeriği

 • Yasal Mevzuat
 • İlgili Standartlar
 • Toz Yanma ve Patlama Dinamikleri
 • Tehlikeli Bölge Türleri
 • Tehlikeli Bölge Oluşumunu Etkileyen Parametreler
 • Tehlikeli Bölgelerin Minimum Gereklilikleri
 • Ateşleme Kaynakları
 • Elektriksel Ekipman Koruma Türleri
 • Ex-proof Ekipman Seçimi
 • Ex-proof Ekipman Kurulumu
 • Ex-proof Ekipman Muayenesi
 • Exp-proof Ekipman Bakımı
 • Atex Sürdürülebilirlik