Yazılımlar

PROSES GÜVENLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

İşletmelerde proses güvenliği çalışmaları ve iyileştirmeleri esnasında terimler konusundaki hassasiyet ve yetkinlik önem arz etmektedir. Proses güvenliği farklı disiplinleri bir araya getiren mühendislik çalışmaları bütünüdür.

Bu kapsamda her mühendisin ihtiyaç duyduğu proses güvenliği terimleri tek bir kaynakta toplanarak IOS, Android ve Windows platformlarında ücretsiz olarak sunulmuştur.

Proscon tarafından hazırlanmış terimler sözlüğü

ProSConATOR™

Proses Güvenliği hesaplamaları gerek tasarım esnasında gerekse de acil durumlarda kritik öneme sahiptir. ProSCon Mühendislik bu ihtiyacın giderilmesi ve hesaplama hatalarının doğurduğu belirsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla ProSConATOR™ yazılım projesini başlatmıştır.

Yazılımın test süreci tamamlandığında aşağıdaki linklerden yazılımı indirebilirsiniz.

Proscon tarafından hazırlanmış terimler sözlüğü

HAZOP/LOPA Tool™

Kimyasal prosesler için tehlike belirleme ve risk analizi (HIRA) süreçleri her işletme için farklı prosedürlerde ve kurallarda geliştirilmelidir. Bu kuralların işletme dinamiklerine göre belirlenmesi tarafımızca tavsiye edilmektedir. ProSCon Mühendislik bu ihtiyacın giderilmesi, kolay raporlama imkanı ve ipuçları vererek risk değerlendirme ekibini yönlendirerek eksiksiz HIRA çalışmalarını sağlamak amacıyla Hazop/LOPA Tool™ yazılım projesini başlatmıştır.

Tehlike ve İşletilebilirlik (HAZOP) Yazılımı

HRA™

Proses Güvenliği çalışmalarında insan hata oranı hesaplamaları genellikle subjektif bir çerçevede ilerlemektedir. Doğru değerlendirme operatör/çalışanın kim olduğu bakış açısından çıkıp sistem/insan arayüzü değerlendirmesinin yapılması ile sağlanabilmektedir.

ProSCon Mühendislik bu ihtiyacın giderilmesi ve farklı insan hata olasılığı hesaplama araçlarının kıyaslanarak kullanılabilmesi amacıyla HRA™ yazılım projesini başlatmıştır.

Proscon yazılımı