Process Safety Trainings

"Determining the training needs specific to organizations and conducting trainings aimed at increasing the safety culture."

Basic Process Safety


Basic process safety training aims to teach the basic risks that can be encountered in the processes, how to manage them and which resources can be used in these issues.

Safety Management System Installation and Internal Audit


Training on Principles of Safety Management System aimed to inform participants about Organization, Assessment of Major Accident Risks, Operational Control, Change Management, Emergency Planning, Performance and Audit.

P&ID and PFD Drawing and Interpretation


Within the scope of our training, it is aimed to share the necessary issues with the participants for the drawing of PFD, ISO 10628 Diagrams for Chemical and Petrochemical Industry, ANSI Y32.11 Graphical Symbols for Process Flow Diagrams and ISO 14617 Graphical Symbols for Diagrams

Change Management and PSSR


In the management of change training; the creation of the request for change, technical evaluation studies, delegation and control of action plans, the realization or cancellation of the change. In addition, the Pre-Startup Safety Review Checklist (PSSR) is a systematic and comprehensive control of your process.

Root Cause Analysis


Root cause analysis techniques training in process safety is aimed to teach the techniques that can be used to increase efficiency during hazard identification studies, near miss investigations, operational stop investigations or accident investigations.

Proses Güvenliği ve Etkin Bakım Yönetimi


Bu eğitimde katılımcılara kritik ekipman belirleme, safety kritik ve operasyonel kiritk ekipman farklılıkları, kritik ekipman bakım periyotlarının belirlenmesi, yıllık bakım yönetiminin denetlenmesi konularının öğretilmesi hedeflenmektedir.

Etkin Hata Modları ve Etkileri Analizi - FMEA


FMEA Eğitimi ile sistemlerin yapılandırılması, yapısal elemanların fonksiyonlarının tanımlanması, potansiyel hataların nedenlerinin, hata türlerinin ve hata dizilerinin analizi, risk değerlendirmesi, risklere karşı önlem ve çözüm önerilerinin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Güvenilirlik, Kullanılabilrilik ve Bakım Yapılabilirlik Yaklaşımı - RAM


Etkin Bakım Yönetiminde Verinin Toplanması ve Analizi


HAZOP Çalışması Eğitimi


HAZOP Eğitimi ile proseslerin mevcut işletme şartlarında ve bu şartlardan sapmalar durumunda BS IEC 61882 satandardına uygun olarak tehlikelerinin belirlenmesi ve işletilebilirliklerinin değerlendirilmesinin öğretilmesi hedeflenmiştir

LOPA Analizi


Koruma Katmanları Analizi eğitimi ile operasyondan sapmalar için mevcut önlemlerin yeterli olup olmadığının nasıl ölçüleceği hakkında detaylı bilgilendirme yapılmaktadır. Eğitim çerçevesinde uygulamalı olarak belirlenecek sapmalar katılımcılar tarafından analiz edilecektir.

SIL Eğitimi


Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi İhtiyacının Belirlenmesi (SIL) eğitiminde mevcutta kullanılan ekipmanların sayısal karşılıkları, ihtiyaç duyulan sistemlerin belirlenmesi ve mimarilerin oluşturulması hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.

Fonksiyonel Güvenlik Eğitimi


Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi


Ex-proof Ekipmanların Muayenesi Eğitimi


Exproof ekipmanların bakımlarının eğitimli kişiler tarafından yapılması hem zorunluluk hem de iyi uygulama örneğidir. Eğitimimizde katılımcıların TS EN 60079-17 standardına uygun bakım gerekliliklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Toz Patlamaları Tehlike Analizi


Organik ve metalik tozlar partikül boyutu azaldıkça yanıcılık özelliğinin yanında tutuşturucular ile temasında patlayıcı özellik göstermektedir. Toz patlamaları eğitimi ile tozların patlama eğilimleri, tutuşturucu kaynaklar ve önleyici tedbirlerin öğretilmesi hedeflenmiştir.