"Büyük Endüstriyel Kazalar ve Güvenlik Yönetim Sistemleri Semineri" Gerçekleştirildi

Yusuf Mert SÖNMEZ

Kimya Sektöründe Acil Eylem İçin Yenilikçi Bir Adım olan Acil Müdahale Yazılımı Projesi ”Bireysel Düzeyde Acil Durum Hazırlık Faaliyetleri” kapsamındaki seminerlerden “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ SEMİNERİ” ProSCon tarafından gerçekleştirildi.