Güvenlik Raporu ve BKÖP Belgesi

30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında üst seviyeli kuruluşlar 31 Haziran 2016 tarihine kadar hazırladıkları güvenlik raporlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göndermek ile yükümlüdür. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Güvenlik Raporu Hazırlama

Büyük Kaza Önleme Belgesi Hazırlama

Güvenlik Yönetimi

Güvenlik Yönetimi her işletmenin personelinin, çevresinin ve ekipmanlarının güvenliğini sağlamak açısından yürütülen çalışmaların ve sistemlerin bütünüdür. Güvenlik yönetimi çalışmalarında proses tehlikelerinin, insan faktörlerinin ve güvenlik kültürünün mevcut durumu belirlenerek güvenlik yönetim sistemi yardımı ile iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Proses Tehlike Analizi

İnsan Faktörleri Çalışmaları

Güvenlik Kültürü Çalışmaları

Güvenlik Yönetim Sistemi

Risk Yönetimi

Risk yönetimi tehlike yaratabilecek proseslerin ve operasyonların analiz edilerek potansiyel risklerinin belirlenmesini, değerlendirilmesini ve potansiyel kazaların meydana gelmesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçların değerlendirilmesini kapsamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tehlike Analizleri

Risk Değerlendirme

Doğal Afet Risk Yönetimi
Dahili ve Harici Acil Durum Planları

Güvenilirlik ve Bakım Yönetimi

Tesislerde uygulanan bakım işleri beraberinde birçok tehlikeyi getirmektedir, uygulanacak sistemli bir bakım yönetimi prosesler daha güvenli hale getirecek ve bakım esnasında kullanılan malzemelerin minimum stok kontrolünü sağlayarak duruş sürelerini azaltacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Uyumlaştırma Çalışmaları

Mevcutta yaptığınız proses güvenliği çalışmalarını mevzuata uygun şekilde hazırlamanız için aşağıdaki başlıklarda uyumlaştırma çalışmaları yapmaktayız; Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tehlike Analizi Uyumlaştırma

Sayısal Risk Değerlendirme Çalışmaları

Güvenlik Yönetim Sistemi Uyumlaştırma

Bakım Yönetim Sistemi Uyumlaştırma

Risk Temelli Kontrol (RBI – API RP 581) çalışmaları

Acil durum planlama ve raporlama

Üçüncü taraf denetimleri

Güvenlik Raporu kontrolü ve eksiklerin raporlanması

Eğitimler

ProSCon A.Ş. sizin ve çalışanlarınızın ihtiyacı olan proses güvenliği eğitimlerini oluşturmanıza imkan verir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kişiselleştirilmiş Kurslar

Sertifikalandırma Kursları

Online Kurslar