Proses Güvenliği Eğitimleri

"Kuruluşlara özgü eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve güvenlik kültürünü artırmaya yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi."

Temel Proses Güvenliği


Temel proses güvenliği eğitimi ile proseslerde karşılaşılabilen temel risklerin neler olduğu, nasıl yönetileceği ve bu konularda hangi kaynaklardan yararlanılabileceğinin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulumu ve İç Denetim


Güvenlik Yönetim Sistemi Esasları eğitimi ile katılımcılar Organizasyon, Büyük Kaza Risklerinin Değerlendirilmesi, Operasyonel Kontrol, Değişim Yönetimi, Acil Durum Planlama, Performans ve Denetim konularında bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

P&ID ve PFD Çizimi ve Yorumlama


Eğitimimiz kapsamında katılımcılar PFD çizimi için ISO 10628 Diagrams for the Chemical and Petrochemical Industry, ANSI Y32.11 Graphical Symbols for Process Flow Diagrams ve ISO 14617 Graphical Symbols for Diagrams standartları gerekli hususların katılımcılar ile paylaşılması hedeflenmektedir

Değişim Yönetimi ve PSSR


Değişimin yönetimi eğitiminde katılımcılara; değişim talebinin oluşturulması, teknik değerlendirme çalışmaları, aksiyon planlarının delege edilmesi ve kontrolü, değişimin gerçekleşmesi veya iptal edilmesi konularında bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Pre-Startup Safety Review Checklist (PSSR) ile birlikte prosesinizin sistematik  ve kapsamlı kontrolü yapılmaktadır.

Kök Neden Analizleri


Proses güvenliğinde kök neden analizi teknikleri eğitimi ile tehlike belirleme çalışmaları, ramak kala incelemeleri, operasyonel duruş incelemeleri veya kaza araştırmaları esnasında verimini artırmak için kullanılabilecek tekniklerin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Proses Güvenliği ve Etkin Bakım Yönetimi


Bu eğitimde katılımcılara kritik ekipman belirleme, safety kritik ve operasyonel kiritk ekipman farklılıkları, kritik ekipman bakım periyotlarının belirlenmesi, yıllık bakım yönetiminin denetlenmesi konularının öğretilmesi hedeflenmektedir.

Etkin Hata Modları ve Etkileri Analizi - FMEA


FMEA Eğitimi ile sistemlerin yapılandırılması, yapısal elemanların fonksiyonlarının tanımlanması, potansiyel hataların nedenlerinin, hata türlerinin ve hata dizilerinin analizi, risk değerlendirmesi, risklere karşı önlem ve çözüm önerilerinin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Güvenilirlik, Kullanılabilrilik ve Bakım Yapılabilirlik Yaklaşımı - RAM


Etkin Bakım Yönetiminde Verinin Toplanması ve Analizi


HAZOP Çalışması Eğitimi


HAZOP Eğitimi ile proseslerin mevcut işletme şartlarında ve bu şartlardan sapmalar durumunda BS IEC 61882 satandardına uygun olarak tehlikelerinin belirlenmesi ve işletilebilirliklerinin değerlendirilmesinin öğretilmesi hedeflenmiştir

LOPA Analizi


Koruma Katmanları Analizi eğitimi ile operasyondan sapmalar için mevcut önlemlerin yeterli olup olmadığının nasıl ölçüleceği hakkında detaylı bilgilendirme yapılmaktadır. Eğitim çerçevesinde uygulamalı olarak belirlenecek sapmalar katılımcılar tarafından analiz edilecektir.

SIL Eğitimi


Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi İhtiyacının Belirlenmesi (SIL) eğitiminde mevcutta kullanılan ekipmanların sayısal karşılıkları, ihtiyaç duyulan sistemlerin belirlenmesi ve mimarilerin oluşturulması hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.

Fonksiyonel Güvenlik Eğitimi


Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi


Ex-proof Ekipmanların Muayenesi Eğitimi


Exproof ekipmanların bakımlarının eğitimli kişiler tarafından yapılması hem zorunluluk hem de iyi uygulama örneğidir. Eğitimimizde katılımcıların TS EN 60079-17 standardına uygun bakım gerekliliklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Toz Patlamaları Tehlike Analizi


Organik ve metalik tozlar partikül boyutu azaldıkça yanıcılık özelliğinin yanında tutuşturucular ile temasında patlayıcı özellik göstermektedir. Toz patlamaları eğitimi ile tozların patlama eğilimleri, tutuşturucu kaynaklar ve önleyici tedbirlerin öğretilmesi hedeflenmiştir.